تعرفه های کانیار

_

تعرفه های مختلف طراحی وب سایت برای تمامی سلیقه ها

تعرفه بسته های پایه

_

بسته پایه

2 میلیون تومان

طراحی سایت کانیار
 • طراحی با CMS
 • پشتیبانی 1 ماهه
 • واکنشگرا
 • پیاده سازی ووکامرس
 • اتصال به درگاه پرداخت
 • فاقد سئو حرفه ای
 • فاقد پشتیبانی تکنیکال
 • فاقد آموزش کار با پنل کاربری

بسته اقتصادی

3.5 میلیون تومان

طراحی سایت کانیار
 • طراحی با CMS
 • پشتیبانی 2 ماهه
 • واکنشگرا
 • پیاده سازی ووکامرس
 • اتصال به درگاه پرداخت
 • آموزش کار با پنل کاربری
 • فاقد سئو حرفه ای
 • فاقد پشتیبانی تکنیکال

بسته تجاری

5 میلیون تومان

طراحی سایت کانیار
 • طراحی با CMS
 • پشتیبانی 2 ماهه
 • واکنشگرا
 • پیاده سازی ووکامرس
 • اتصال به درگاه پرداخت
 • آموزش کار با پنل کاربری
 • پشتیبانی تکنیکال
 • فاقد سئو حرفه ای

تعرفه بسته های حرفه ای

_

بسته حرفه ای

6 میلیون تومان

طراحی سایت کانیار
 • طراحی با CMS
 • پشتیبانی 4 ماهه
 • واکنشگرا
 • پیاده سازی ووکامرس
 • اتصال به درگاه پرداخت
 • سئو حرفه ای
 • پشتیبانی تکنیکال
 • آموزش کار با پنل کاربری
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • سپر امنیتی
 • فاقد افزایش سرعت و کشینگ
 • فاقد پنل مدیریت پیشرفته
 • فاقد عضویت در خبرنامه
 • فاقد جستجو پیشرفته و فیلتر

بسته فوق حرفه ای

8 میلیون تومان

طراحی سایت کانیار
 • طراحی با CMS همراه با کدنویسی
 • پشتیبانی 4 ماهه
 • واکنشگرا
 • پیاده سازی ووکامرس
 • اتصال به درگاه پرداخت
 • سئو حرفه ای
 • پشتیبانی تکنیکال
 • آموزش کار با پنل کاربری
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • سپر امنیتی
 • افزایش سرعت و کشینگ
 • فاقد پنل مدیریت پیشرفته
 • فاقد عضویت در خبرنامه
 • فاقد جستجو پیشرفته و فیلتر

بسته ویژه

10 میلیون تومان

طراحی سایت کانیار
 • طراحی با CMS همراه با کدنویسی
 • پشتیبانی 6 ماهه
 • واکنشگرا
 • پیاده سازی ووکامرس
 • اتصال به درگاه پرداخت
 • سئو حرفه ای
 • پشتیبانی تکنیکال
 • آموزش کار با پنل کاربری
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • سپر امنیتی
 • افزایش سرعت و کشینگ
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • عضویت در خبرنامه
 • جستجو پیشرفته و فیلتر